s

De Baantspolder

Het favoriete plekje van onze gastheer Yannick van der Broek is de Baanstpolder.

De Baanstpolder ligt ten oosten van Nieuwvliet-Bad en behoort tot de Catspolders.
De polder wordt gebruikt voor een klein gedeelte landbouw, natuurgebied en als toeristische verblijfsplaats.
De polder werd oorspronkelijk bedijkt in 1448 door Guy de Baenst. In de 16e eeuw moest de helft van de polder aan de zee worden prijsgegeven, het overige deel verdween door de Inundatie van 1583.
De Inundatie (het opzettelijk onder water zetten van een gebied) vond plaats tijdens de Tachtigjarige oorlog waarbij de Staatsgezinde troepen de dijken doorstaken om zo de oprukkende Spaanse troepen tegen te houden.
In 1611 werd een deel van de polder herdijkt.
Contact info
De Baantspolder