s

Golepoldersedijk

Het favoriete plekje van onze gastvrouw Ineke De Winter is de Golepoldersedijk.

Locatie: tussen Het Molenwater en de Hoofdplaatseweg.

Beschrijving: het dijkje ligt nabij het industrieterrein Deltahoek, aan de zuidzijde ligt landbouwgrond en ten westen liggen woonwijken. De Golepoldersedijk is grotendeels onverharde weg met knotwilgen, populieren en een paar notenbomen.
In de diverse weitjes lopen geiten, pony's en runderen.
Door de verwilderde begroeiing is het een lustoord voor grote en kleine vogelsoorten, zoals de buizerd, groene specht, (Vlaamse) gaaien, zanglijsters, merels, koperwiek, kramsvogels, goudhaantje en roodborstje.
In de bocht vindt men een drinkput c.q. kikkerput, waar padden en salamanders leven, de kamsalamander is erg zeldzaam. Het beheer is in handen van de natuurbeschermingsvereniging
't Duumpje.

Ontstaansgeschiedenis: de geschiedenis van de Golepolder gaat terug tot 1290 en wordt genoemd Willem Gollepolder, die bevond zich op het eiland Wulpen. De Golepolder werd tussen 1358 en 1399 als Willem Gollepolder aangewonnen. De herdijking vond plaats in 1610 na de inundatie van 1583 i.v.m. de 80-jarige oorlog.

De Golepoldersedijk ligt tussen de Golepolder en Gistelarepolder en behoorde een tijd tot het land van Groede.Vroeger stonden er Nissenhutten aan deze dijk, waarin arbeiders woonden na WO II en tijdens de wederopbouw van Breskens. Daarna in de jaren 50 van de vorige eeuw kwamen er Molukkers wonen, die later verhuisden richting Leerdam. De gebouwen hebben lange tijd leeggestaan, daarna werd er een camping gesticht "Het Haventje".

Tegenwoordig bevindt zich daar nu "Landgoed de Lente". Veel wandelaars en fietsers maken gebruik van De Golepoldersedijk.
Contact info
Golepoldersedijk